top of page
IN PRODUCTION

Cyrus Esfandiari

0692724F-9849-42CD-9180-D469B6AEC9D4.jpeg

I wrote this script 10 years ago, when I was living in Iran. This is a love story from my point of view which says real love is missed in many people’s life and it doesn’t relate to the social level of people. It can happen to anyone. It causes loneliness and short relationships which isn’t involved by emotions and love.

I’d like to show the real loneliness of Aria who has everything as a successful author but still feels lack of love in his life. Roxana is his dream ideal girl who is beloved person in his poems. With this film I’d like to touch people’s heart and hopefully be a trigger to people who forgot real love and searching for it or just knowing the value of being together.

Genre of the film is romance but in a Surrealism style. She is not real but in the other hand feels real to the audience till the end of the film. Cinematography and lighting are very important elements for the shooting of this film.

Whole film is divided into two parts, first one a real world of his loneliness and the second one after the accident which is surreal but not in an obvious way. Audience shouldn’t guess the film easily. Each part has a specific light and shot style.   

Ik schreef dit script 10 jaar geleden, toen ik in Iran woonde. Dit is een liefdesverhaal vanuit mijn oogpunt dat zegt dat echte liefde in het leven van veel mensen wordt gemist en dat het geen verband houdt met het sociale niveau van mensen. Het kan iedereen overkomen. Het veroorzaakt eenzaamheid en korte relaties die niet gepaard gaan met emoties en liefde.

Ik wil graag de echte eenzaamheid laten zien van Aria die alles heeft als een succesvolle auteur, maar nog steeds gebrek aan liefde in zijn leven voelt. Roxana is zijn ideale droommeisje dat een geliefde persoon is in zijn gedichten. Met deze film wil ik het hart van mensen raken en hopelijk een trigger zijn voor mensen die echte liefde zijn vergeten en ernaar op zoek zijn of gewoon weten hoe waardevol het is om samen te zijn.

Genre van de film is romantiek, maar in een surrealistische stijl. Ze is niet echt, maar voelt aan de andere kant echt aan voor het publiek tot het einde van de film. Cinematografie en belichting zijn zeer belangrijke elementen voor de opnames van deze film.

De hele film is verdeeld in twee delen, het eerste een echte wereld van zijn eenzaamheid en het tweede na het ongeluk dat surrealistisch is maar niet op een voor de hand liggende manier. Het publiek moet de film niet gemakkelijk raden. Elk onderdeel heeft een specifieke licht- en opnamestijl.

Een korte film van Cyrus Esfahndiari

The missing Half / De ontbrekende helft
 
A short film by Cyrus Esfahndiari

Mo

A short film by Masood Banozadeh

Afbeelding1.png

De korte film MO vertelt het verhaal van een Vader en zijn jonge zon die niet weet homoseksueel is. Uiteindelijk na zoveel jaren ontmoeten elkaar en na leuke tijden weet de vader Hoessein naar waarheid te komen. Over Mo de jonge man die niet strijdt met wie hij is, maar die zijn homoseksualiteit volledig heeft geaccepteerd en een manier gevonden heeft om midden in het leven te staan en die door te laten vertellen. Vader eindelijk komt te weten en zonder dat hij tegenspreekt hem verlaat.  

Masood Banozadeh

 

De korte film MO vertelt het verhaal van een vader en zijn jonge zon die niet weet dat homoseksueel is. Uiteindelijk na jaren ontmoeten elkaar en na leuke tijden weet de vader Hoessein naar waarheid te komen. Over Mo de jonge man die niet strijdt met wie hij is, maar die zijn homoseksualiteit volledig heeft geaccepteerd en een manier gevonden heeft om midden in het leven te staan en die door te laten vertellen. Vader komt eindelijk te weten en zonder dat hij tegenspreekt hem verlaat.

Een korte film van Masood Banozadeh

3 day Quarantine / 3 dagen quarantaine

A feature film by Aqil Dahhan

Aq i l.  Dahhan

Afbeelding1.png 1.png

Coming soon...

bottom of page